top of page

                             לוח מודעות

                                                        בידור תיאטרון וסרטים בהנחה

ניתן לרכוש כרטיסים בהנחה בקופת התיאטרון ירושלים ישירות 
                                                 02-5605755 לעמיתי מקפת  או בטלפו

מתנדבים :  ביום א' .
                    ביום ג' .
                   שלמה נחום ביום ה' .
בימים א'. ג' .ה'.  בשעות  -09:00-11:30
           להיתקשר לפני הגעה .

                 6416477 02

דרושים מתנדבים/בות

למעוניינים להתנדב

להתקשר 050-7465746

גיוס מתנדבים לתוכנית אנגלית.JPG
bottom of page