top of page

מגיע לך ממס הכנסה !!!-תיקון לסעיף 190

מיסויי והחזרי מס לגמלאים
* החזרי מס משוק ההון
* הטבה לבני 60
* קיבוע זכויות
*תיקון 190 הטבה של 12 אלף ש"ח 

*יפויי כוח מתמשך וחשיבותו עם עליית תוחלת החיים 

קישור להרשמה להרצאה:

·         נא להיכנס לקישור זה ולמלא את הפרטים האישיים

 http://afikim.activetrail.biz/MAKEFET

קישור לכניסה לזום (ZOOM) הרצאה דיגטלית:

https://us02web.zoom.us/j/86317739091

** לא לשכוח להוריד למחשב את תוכנת הזום

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
ביום 02/05/2012 אישרה הכנסת את תיקון  190 לפקודת מס הכנסה, במסגרת תיקון זה
הוגדל הפטור ממס על תקרה המזכה מ 35% ל 43.5% תחולה מ 01/01/2012 .
הפטור ממס יגדל בהדרגה עד לפטור של 67% מתקרת הקצבה המזכה לפי הפירוט
כדלקמן : בשנת 2016   הפטור יגדל ל 49%
                בשנת 2020 הפטור יגדל ל 52%
       החל משנת 2025  הפטור יגדל ל 67%
תקרת הקצבה המזכה לשנת 2012 הינה בגובה 8190 שח' לחודש תקרה זו מתעדכנת
אחת לשנה בחודש ינואר בגובה עלית המדד בשנה שחלפה .
הפטור ניתן למי שהגיע לגיל פרישה גבר גיל 67 אישה גיל 62 ושלא קיבלו מענקי פרישה
פטורים ממס .
ההפרש בין הפטור של 35% לבין הפטור של 43.5% = 8.5% ניתן לכלל הגמלאים אשר הגיעו לגיל פרישה כתוצאה מכך גמלאי שלא קבל עד עתה פטור על קצבה או שקיבל פטור חלקי יקבל בכל מקרה פטור של 8.5% מתקרת הקצבה המזכה
לדוגמא:8.5%*8190 שח' = פטור ממס מגמלה בסך 696 שח' גמלאי אשר המס השולי של הגמלה שמקבל הינה בגובה 14% ההנחה במס תהיה 696 שח' *14% = 97 שח' לחודש ולשנה  2012   97  שח' * 12 = 1164 שח הנחה במס .
גמלאי במס שולי של 21% * 696 שח' יקבל הנחה במס של 146 שח' ולשנה
146 שח' * 12 = 1752 שח' .
גמלאי במס שולי של 30% * 696 שח' יקבל הנחה במס של 209 שח' ולשנה
209 שח' * 12 = 2508 שח' .
כמו כן החל מ 01/01/2012 יינתן פטור ממס מרבי ללא תלות בגובה הקצבה בפועל גם לאלה שהקצבה שלהם נמוכה מ 8190 שח' .
קופות הפנסיה הותיקות עדיין אינן ערוכות לתת את הפטור המגיע, על כן גמלאי שמבקש לקבל את הפטור המגיע לפנות למס הכנסה באזור המגורים שלו ולבקש אישור אל המבטחים למתן הפטור החל מ 01/01/2012 יש להצטייד בתלוש הפנסיה האחרון .
גמלאים אשר מגישים דוחות שנתיים למס הכנסה יקבלו את הפטור בעת הגשת הדו"ח השנתי ועריכת השומה .

bottom of page