top of page

עמותת גמלאי מקפת ראשון לציון והסביבה

גמלאי/ת  יקרים !
              עם פרישתך ממעגל העבודה
          עמותת גמלאי קרן מקפת,מברכת אותך בבריאות טובה,הנאה ואושר. ומציע לך
          להצטרף לחברות בעמותה .  העמותה פועלת לרווחתם של חבריה מעל 22 שנה
          ומספקת להם שירות: ברווחה,תרבות,ניצול שעות הפנאי וטיפול אישי בבעיות פרסונאליות.
                זכויות חבר העמותה:
. הלוואות לנזקקים ( ללא ריבית ופריסת ההחזר ב – 12 תשלומים חודשיים שווים ) 1 
2. טיולים ונופשונים מסובסדים לשני בני הזוג בגובה : טיולים  70 ₪ לזוג (פעם בשנה)
      ונופשונים  140 ₪ לזוג (פעם בשנה).
3.   יעוץ משפטי ע"י עו"ד מוסמך ללא תשלום.
4.   השתתפות באירועים חגיגיים מרכזיים מסובסדים ע"י העמותה.
5. המלצה על מוסדות וארגונים שמתמחים בבריאות,סיעוד ורווחה
      ( מוקד אנוש לחצני מצוקה/בטחון,עובדים זרים נ.ט.ל.י ).
   6.  מכירת תווי קניה לרשתות השיווק בהנחה משמעותית.
   7.  טיפול בנושאי הפרט.
            מובהר,כי עמותת גמלאי קרן מקפת,הינה אוגדן נפרד ועצמאי מקרן מקפת.
התקשרות למשרדי העמותה וכתובת למכתבים:  ראה בתחתית העמוד.
דואר אלקטרוני של העמותה:   תל אביב   office@makefet.org.il
      דואר אלקטרוני של העמותה:   ראשון לציון והסביבה -------------------                                                                     
      אנא מלא את טופס ההצטרפות המצורף והעבירו אלינו.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            
bottom of page