top of page

מגיע לך ממס הכנסה !!!-תיקון לסעיף 190

 

תיקון סעיף 190 תוקן במאי 2012 והוא קשור לגבי הגמלאים בנושא ניכוי נוסף החל בינואר 2012

עד עכשיו לכל גמלאי בהגיעו לגיל פרישה(גבר 67 ואישה 62) מגיע ניכוי של 35% מקצבה מזכה.

(בערך 8300 ש"ח)

במילים פשוטות לדוגמא אם לגמלאי פנסיה בגובה 10000 ש"ח 35% מהקצבה המזכה היא פטורה ממס.

אבל אם במידה והגמלאי קיבל פיצויים בפרישתו וניצל את הפטור הרי שבפנסיה לא מגיע לו ניכוי נוסף של 35%.

היום המצב השתנה והניכוי גדל ל-43.5% והוא יגדל בעתיד באחוזים נוספים.

במילים אחרות מי שניצל את הפטור מגיע לו פטור נוסף של 8.5% (43.5-35)מהקצבה המזכה.

שורה תחתונה.

פנסיונר שעבר את גיל הפרישה צריך לגשת למס הכנסה ולבקש מכתב שמופנה למקפת בו יהיה רשום הפטור הנוסף וקרן מקפת אמורה לזכות אותו.

מי שעבר את גיל הפרישה בתחילת 2012 או לפני או במהלכה צריך להגיש דו"ח למס הכנסה על שנת 2012 ויקבל החזר מס.

כל האמור לעיל היה אמור להתבצע אוטומטית ע"י קרן מקפת אבל ידוע לי כי לא כל הגמלאים שעברו את גיל הפרישה אמנם קיבלו את המגיע להם.

  אתם יכולים להחליף את המילה מקפת בשם של כל נותן קצבה אחר !

בבדיקה פרטית שלי – מקפת לא עשתה את התיקון עבורי . לכן מוצע שכל אחד יבדוק זאת לעצמו .

אני בדקתי וראיתי שמס ההכנסה ששילמתי כל חודש ב 2011 2012 2013 לא השתנה משמעותית (2011 היה כנקודת התייחסות ) למרות שמס ההכנסה היה צריך לקטון משנת 2012 !

מדובר בסכום לא קטן !

bottom of page